Click to order
Total: 
Email
Phone
Adsress 1
Adsress 2 or post number or apartment number
Postal code
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Accept All
Cookie Settings
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Управління файлами cookie
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу сайту.
Прийняти всі
Налаштування cookie
Управління файлами cookie
Налаштування cookie
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Інші файли cookie можна налаштувати.
Основні cookies
Завжди. Ці файли cookie необхідні для того, щоб ви могли використовувати веб-сайт і використовувати його функції. Їх не можна вимкнути. Вони встановлюються у відповідь на ваші запити, як-от налаштування параметрів конфіденційності, вхід або заповнення форм.
Аналітика cookies
Disabled
Ці файли cookie збирають інформацію, щоб допомогти нам зрозуміти, як використовуються наші веб-сайти або наскільки ефективні наші маркетингові кампанії, або щоб допомогти нам налаштувати наші веб-сайти для вас. Перегляньте список аналітичних файлів cookie, які ми використовуємо тут.
Рекламні файли cookie
Disabled
Ці файли cookie надають рекламним компаніям інформацію про вашу діяльність в Інтернеті, щоб допомогти їм надати вам більш релевантну онлайн-рекламу або обмежити кількість показів оголошення. Ця інформація може бути передана іншим рекламним компаніям. Перегляньте список рекламних файлів cookie, які ми використовуємо тут.

Договір офертиДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

Даний договір - це публічна пропозиція Продавця, яка адресована невизначеному колу осіб укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в ньому, включаючи всі Додатки (далі – Договір).

1. Визначення термінів
1.1. Інтернет-магазин - інтернет-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://antmystudios.com де Продавцем ФОП Уманець Альона Євгеніївна пропонуються Товари для замовлення Покупцями згідно умов Договору.
1.2. Сайт - https://antmystudios.com
1.3. Продавець - фізична особа-підприємець Уманець Альона Євгеніївна та Товар якої розміщений і доступний для придбання Покупцями на Сайті.
1.4. Покупець - будь-яка фізична особа яка здійснює замовлення Товару на Сайті для власних потреб.
1.5. Товар - будь-яка продукція, що пропонується Продавцем для замовлення на Сайті і яку може купити Покупець.
1.6. Замовлення - належним чином сформований запит Покупця на придбання та доставку Товарів представлених на Сайті.
1.7. Кошик – електронний кошик, де знаходяться обрані Покупцем Товари, але на які ще не оформлено Замовлення та за які ще не оплачені грошові кошти.

2. Загальні положення
2.1. Реєструючись на Сайті Інтернет-магазину або здійснюючи Замовлення (купівлю Товару) Покупець підтверджує, що:
*                    досяг 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю та купуватиме Товар виключно для особистого некомерційного використання (споживання);
*                    ознайомлений та згоден з усіма умовами викладеними в Договорі та на Сайті Інтернет-магазину;
*                    погоджується на передачу своїх персональних даних, їх обробку, зберігання, передачу і використання на умовах, визначених Договором та засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права згідно законодавства, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Персональні дані, які були надані Покупцем Продавцю зберігають протягом 3 років з моменту здійснення останньої покупки Продавцем на Сайті. Персональні дані Покупця не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.
2.2. Продавець має право вносити зміни в Договір без повідомлення Покупця, тому рекомендується регулярно перевіряти актуальність умов Договору, оскільки на момент використання Сайту або розміщення замовлення, застосовуються умови, чинні на такий момент.
2.3. Термін дії Договору не обмежений, якщо інше не зазначено на Сайті Інтернет-магазину.
2.4. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін і термін придатності Товару на Сайті Інтернет магазину.

3. Вартість товару
3.1. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в картці Товару на Сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
3.5. Продавець вказує вартість доставки (в тому числі міжнародної) Товару при оформленні Замовлення на Сайті Інтернет-магазину.
3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.
3.7. Замовлення, умови якого були зазначені на Сайті з помилкою, зокрема, якщо помилка була допущена у ціні Товару, є неукладеним та не створює для Продавця та Покупця обов’язків щодо купівлі-продажу Товару, якщо тільки обидві сторони не погодяться на інше. У цьому разі Продавець може скасувати замовлення Покупця та повернути грошові кошти сплачені за Продукцію (у разі якщо вона була вже сплачена Покупцем) або запропонувати Покупцю сплатити коректну суму вартості Товару.
3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті Інтернет-магазину.

4. Оформлення Замовлення
4.1. Покупець може здійснити Замовлення Товару за допомогою сервісів Сайту Інтернет-магазину - https://antmystudios.com
4.2. Для реєстрації на Сайті Покупець надає наступну інформацію:
*                    прізвище та ім’я;
*                    адресу електронної пошти (Е-пошта);
*                    П.І.Б. (прізвище, ім’я та по-батькові);
*                    телефон;
*                    країна доставки;
*                    місто доставки;
*                    адресу електронної пошти (Е-пошта);
*                    інформацію про місце доставки;
*                    форму оплати.
4.4. У випадку повернення грошових коштів за Товар Покупець повинен надати Продавцю наступні дані або документи:
*                    паспортні дані та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (“ідентифікаційний код”);
*                    реквізити банківської картки, в об’ємі необхідному для повернення коштів;
*                    інші відомості та документи, які необхідні для повернення грошових коштів Покупцю.
4.5. Кількість і вартість сформованого Замовлення відображається у Кошику перед оформленням Замовлення Покупцем.
4.6. Після оформлення Замовлення Покупцем йому може направлятись підтвердження з зазначенням номеру замовлення на електронну пошту та/або смс повідомленням на номер телефону Покупця. Підтвердження Замовлення може здійснюватися у інший спосіб, визначений Продавцем.
4.7. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація для виконання Замовлення, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець має право скасувати Замовлення та він не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
4.8. Реєструючись на Сайті та/або купуючи Товар, Покупець погоджується із умовами даного Договору.
4.9. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.
4.10. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення та купівлі Товару.
4.11. Покупець оплачує Замовлення дебетовою/кредитною банківською карткою. Оплата здійснюється шляхом введення реквізитів банківської картки під час оформлення Замовлення. Покупець підтверджує, що кредитна або дебетова картка, яка використовується для оплати, належить йому. Усі поля, позначені як обов’язкові, повинні бути заповнені. Відповідна сума буде списана з картки Покупця, якщо операція була проведена успішно. Продавець не несе відповідальності за нездійснення операції банком, зокрема, у зв’язку з необхідністю проведення перевірки операції та/або необхідністю дотримання будь-яких інших вимог законодавства. Покупець несе всі комісії та будь-які інші суми пов’язані зі сплатою в такий спосіб. Оплата за Товар може бути здійснена в інший спосіб, визначена та погоджена Продавцем.

5. Умови доставки Товарів
5.1. Покупець обирає один із способів доставки йому Товару, що вказані на Сайті Інтернет-магазину, в тому числі міжнародної доставки.
5.2. Строк та умови доставки визначається відповідною службою (в тому числі міжнародної) доставки в залежності від обраного Покупцем способу доставки. Продавець не несе відповідальність за строки та умови доставки та не визначає їх.
5.3. Місце доставки Товару вказується Покупцем при оформленні Замовлення на придбання Товару.
5.4. Строк доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і строку доставки.
5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця - особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару, відповідно до умов служби доставки.
5.6. У випадках, передбачених чинним законодавством України вартість з доставки, в тому числі міжнародної Покупцю не відшкодовуються. Даний пункт застосовуються у випадку повернення (обміну) Товару Покупцю.
5.7. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим та територій проведення та тимчасово окупованих території України, а також за межі України.
5.8. Міжнародна доставка Товару здійснюється службами доставки УкрПошта (https://www.ukrposhta.ua/ua) та/або DHL (https://www.dhl.com/ua-uk/home.html) у будь-яку країну світу. Оформити Замовлення на Товар можна на Сайті обравши відповідну країну та служби міжнародної доставки.
5.9. Вартість послуг служби міжнародної доставки оплачує Покупець під час оформлення Замовлення та купівлі Товару відповідно до тарифів служби міжнародної доставки.
5.10. Покупець розуміє, що для отримання Товару поза межами України можуть бути додаткові витрати на митне оформлення Товару, в тому числі додаткові подати та збори тощо, які покриває Покупець самостійно.
5.11. Повернення та обмін Товару, в тому числі повернення коштів за Товар неналежної якості здійснюється у порядку, що встановлений пунктом п. 5.7. та розділу 6 Договору. Мита, подати та інші обов’язкові збори не відшкодовуються.
5.12. Якщо служба міжнародної доставки повертає Товар назад Продавцю у зв’язку із відмовою Покупця від прийняття Товару, то Продавець має право у випадках, передбачених законодавством стягнути всі витрати на доставку та вартість Товару з Покупця у порядку встановленому чинним законодавством України та міжнародними договорами чи законодавством країни-доставки Товару.

6. Обмін і повернення Товару
6.1. Якщо інший гарантійний строк не вказаний в сторінці Товару (або в розрахунковому документі або у чинному законодавстві України), гарантійний строк на такий Товар, визначений Продавцем становить 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати його отримання.
6.2. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або із інших причин не може бути ним використаним за призначенням. Таке право за Покупцем зберігається протягом 14 календарних днів (або довший строк, якщо Товар відправлявся за кордон), починаючи з наступного дня, коли Товар був отриманий Покупцем, за умови:
*                    Товар не був вживаний (включаючи його використання для фотозйомки або відеозйомки) та зберіг свій товарний вигляд.
*                    Товар не прався та/або не піддавався хімічному очищенню («хімчистка»).
*                    на Товарі відсутні будь-які плями/тональний крем тощо.
*                    присутня етикетка, наліпка, ярлик тощо. Усі етикетки, наліпки, ярлики мають бути невідокремлені (не відірвані чи не відрізані) від Товару.
*                    при недотриманні вищевказаних пунктів Товар поверненню/обміну НЕ підлягає. Такий Товар буде відправлений назад за рахунок Покупця.
6.3. Якщо на момент обміну аналогічного (подібного) Товару немає, то Покупець має право придбати аналогічний (подібний) Товар у Продавця або вимагати від Продавця повернення коштів. Грошові кошти у такому випадку повертаються Покупцю протягом 7 календарних днів з моменту отримання від Покупця відповідної письмової вимоги. Даний строк може бути збільшений у випадках, якщо Товар відправлявся за кордон. Строк повернення грошових коштів напряму залежить від банку-відправника та банку-отримувача коштів.
6.4. Усі витрати (у випадках, передбачених законодавством України), пов'язані з поверненням/обміном Товару належної якості, несе Покупець (зокрема витрати пов’язані з доставкою).
6.5. Разом з Товаром Покупець має відправити:
• Розрахунковий документ (касовий чек чи його копію), який було попередньо направлено на електронну адресу Покупця або який було передано Покупцю, якщо Товар оплачувався на умовах постоплати та отриманий був за допомогою служби доставки. Важливо: відзнята з контрольної стрічки копія розрахункового документа, довідка з поліції, довідка з банку, чек платіжного терміналу, смс-повідомлення про зняття коштів, покази свідків не вважаються розрахунковими документами.
• Заповнену та підписану власноруч Заяву на повернення ( вкладаємо разом із замовленням або можна завантажити тут);
• Товар, який повертається повинен мати товарний вигляд та на ньому повинні бути відсутні сліди експлуатації (повинні бути наявні ярлики, етикетки тощо);
При оплаті замовлення через систему Liqpay чи будь-яку іншу платіжну систему повернення коштів буде здійснено на ту ж карту, яку було використано для оплати за Товар. Винятком становлять замовлення з оплатою за Товар при отриманні та/або якщо за Товар Покупець оплачував на підставі наданих Продавцем реквізитів. У такому випадку, Покупець повинен надати повні банківські реквізити на які Продавець повертає грошові кошти за Товар. Для цього, Покупець у Заяві на повернення обов’язково зазначає: П.І.Б. отримувача, ідентифікаційний код та IBAN. Відповідальність за надання правильних реквізитів несе Покупець.
6.6. Якщо під час процедури оформлення повернення Товару Продавець встановив, що Покупець не надав необхідні документи чи дані, то строк повернення грошових коштів продовжується до тих пір, поки Покупець не надасть необхідну інформацію чи документи.
6.7. Можливість обміну Товару на інший не аналогічний товар ( інший вид, модель, фасон тощо) недоступна для онлайн-покупок. Проте, Покупець завжди може повернути Товар протягом встановленого строку та сформувати нове замовлення.
6.8. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару був виявлений істотний недолік товару (прихований дефект чи фабричний брак), Товар приймається Продавцем для ремонту або обміну, а якщо усунути дефект/фабричний брак неможливо чи Покупець не хоче отримати взамін подібний (аналогічний) Товар, то Продавець повертає грошові кошти.
6.9. У випадку виявлення істотного недоліку Товару Покупець має повідомити про це Продавця листом на електронну пошту info@antmystudios.com зв’язатись з ним за телефоном +38 063 475 68 33. У такому випадку повернення Товару здійснюється службою доставки «Нова Пошта», а всі витрати, пов’язані з доставкою Товару неналежної якості здійснюються за рахунок Продавця.
6.10. На деякі Товари інтернет-магазину розповсюджуються особливі умови повернення, а саме:
*                    купальники та купальний одяг - має бути присутня непошкоджена гігієнічна наклейка виробника Товару.
6.11. Повернення та обмін Товару здійснюється по всій території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих території України.
6.12. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром, умов його зберігання або умов повернення.
6.13. Продавець має право відмовити Покупцю в поверненні якісного Товару, який відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію деяких положень Закону України «Про захист прав споживачів» №172 від 19 березня 1992 визнано таким, що не підлягає поверненню.

7. Повернення коштів
7.1. Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутого Товару, обробки Продавцем належним чином заповненої заяви Покупця, доданими документами щодо Товару та підтвердження наявності підстав для повернення.
7.2. Повернення коштів здійснюється переказом на банківську картку Покупця або номер якої було вказано в заяві на повернення, або інші банківські реквізити з яких була здійснена оплата за Товар – не пізніше 7 календарних днів від моменту отримання Продавцем повернутого Товару, заяви та підтвердження щодо дотримання Покупцем умов повернення Товару. Даний строк може бути збільшений у випадках, якщо Товар відправлявся за кордон. Строк повернення грошових коштів напряму залежить від банку-відправника та банку-отримувача коштів.
7.3. При поверненні коштів на банківську карту Покупця, строк надходження грошових коштів на рахунок Покупця може залежати від політики установи банку, що випустив картку.

8. Політика конфіденційності
8.1. Персональні дані Покупця підлягають обробці Продавцем у відповідності з Законом України №2297-VI від 01.06.2010 року “Про захист персональних даних”.
8.2. Персональні дані Покупців збираються та обробляються Продавцем виключно з метою продажу Товарів, належної реалізації умов Договору та дотримання норм чинного законодавства України.
8.3. З метою забезпечення реалізації відносин щодо купівлі-продажу Товарів на Сайті, Покупець надає свою згоду Продавцю на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, в тому числі служби міжнародної достави та будь-яким Банкам і/або фінансовим установам на розсуд Продавця.
8.4. Власником наданих Покупцем персональних даних є фізична особа-підприємець Уманець Альона Євгеніївна. Місцезнаходження бази персональних даних «Покупці»: 03057 м. Київ Проспект Перемоги 39/29.
8.5. Продавець має право використовувати технологію “cookies”, щоб відстежувати діяльність Сайту та активність Покупців на ньому.
8.6. Файли “cookies” не збирають конфіденційну інформацію та не передаються третім особам.
8.7. Продавець вживає усіх можливих і достатніх заходів, щодо збереження персональних даних Покупців однак не може гарантувати їх абсолютну безпеку, зважаючи на особливості здійснення діяльності в мережі Інтернет.

9. Інформація про Продавця
Фізична особа-підприємець
Уманець Альона Євгеніївна
ЄДРПОУ 3108718726
Адреса Продавця: 03057, м. Київ, Проспект Перемоги, 39/29
Телефон +38 (063) 475 68 33